Information

Vidare information lämnas i första hand av

SEB Wealth Management
Private Banking, Stiftelser

Telefon: 08-763 72 20 (mån, tis och tors 10:00 - 11:00)

Registratorskontoren och informationssekretariaten vid universiteten med utbildning i väg- och vattenbyggnad kan även lämna information.