STADGAR

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom väg- och vattenbyggnadskonsten.

Anslag kan lämnas till sådana välmeriterade forskare vilka är i behov av bidrag för ett effektivt bedrivande av forskningen. Bidrag kan lämnas för mer än ett år liksom för anskaffning av utrustning eller för forskningsarbete utomlands. Stiftelsen lämnar inte anslag till studerande i grundutbildningen.

Enskild sökande av anslag för inköp av utrustning som skall användas för forskning i anslutning till högskola bör i ansökan ange vem som avses bli ägare till utrustningen. Stiftelsens styrelse förutsätter normalt att utrustningen tillfaller högskolan.